Trình bày sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá

Trình bày sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá

user-avatar

Trình bày sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá ?

* Sự đa dạng :

Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài, trong hai lớp chính : Lớp Cá sụn và lớp Cá xương.
Lớp Cá sụn mới chỉ được phát hiện khoảng 850 loài, gồm những loài cá sống ở nước mặn và nước lợ, có bộ xương bằng chất sụn. có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ớ mặt bụng. Đại diện là cả nhám (ăn nổi, sổng ờ tầng nước mặt) .Cá đuổi kiếm ăn ở tầng đáy.
Lớp Cá xương gồm đa số những loài cá hiện nay sống ở biển, nước lợ và nước ngọt. Chúng có bộ xương bằng chất xương và có những đặc điếm tương tự như cá chép. Đại diện : cá vển, cá chép .

Những loài cá sống trong những môi trường và trong những điểu kiện sống khác nhau thì có cấu tạo và tập tính sinh học khác nhau.

* Đặc điểm chung :

- Thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước.

- Bơi bằng vây.

- Hô hấp bằng mang.

- 1 vòng tuần hoàn, tim hai ngăn chứa máu đỏ thẫm, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thụ tinh ngoài.

- Là động vật biến nhiệt.


Các câu hỏi liên quan