Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép

đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép

user-avatar

Cấu tạo ngoài của cá chép gồm 3 phần : đau , ngực , bụng

- đầu gồm :

+ mieng , rau , lo mui , mat , nap mang

- thân gồm :

+ vay lung , vay nguc , vây bụng

- phần đuôi gồm :

+ vây hậu môn , vay đuôi


Các câu hỏi liên quan