Cấu tạo hệ tiêu hóa của cá chép

1. Hệ tiêu hóa của cá chép gồm những thành phần nào?
2. Hoạt động hệ tiêu hóa thức ăn của cá chép diễn ra như thế nào?
3. Nêu chức năng của hệ tiêu hóa?
4. Suy nghĩ sự phồng dẹp của bóng hơi có phải do cá đớp hay nhả không khí ko?
5. Vẽ sơ đồ hệ tuần hoàn của cá?

user-avatar

Hệ tiêu hóa của cá chép có sự phân hóa rõ rệt :

- Miệng : tiếp nhận thức ăn

- Thực quản : ống dẫn thức ăn xuống dạ dày

- Dạ dày : tiết ra dịch tiêu hóa một phần thức ăn

- Ruột : tiết dịch ruột tiêu hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng đi vào máu nuôi cơ thể cá

- Hậu môn : thải chất bã ra ngoài

- Gan : tiết ra mật, giúp tiêu hóa thức ăn .


Các câu hỏi liên quan