Vì sao sự thụ tinh của cá chép gọi là thụ tinh ngoài

Vì sao sự thụ tinh của cá chép được gọi là thụ tinh ngoài ? Vì sao số lượng trướng của cá chép rất lớn trong mỗi lứa đẻ ? Ý nghĩa

Giúp mình đi nha mình cần gấp !

user-avatar

- Sự thụ tinh của cá chép được gọi là thụ tinh ngoài vì sự thụ tinh xảy ra ở môi trường nước - môi trường ngoài cơ thể.

- Cá chép đẻ trứng nhiều vì:

+ Tỉ lệ tinh trùng gặp trứng thấp.

+ Trứng thụ tinh được thì gặp nhiều nguy hiểm: bị cá khác ăn, nồng độ oxy thấp,...

+ Sau khi nở ra thành con thì không được cá mẹ nuôi dạy, bảo vệ \(\rightarrow\)Dễ bị các loài cá khác ăn thịt.

⇒ Cá phải đẻ nhiều trứng để duy trì nòi giống.


Các câu hỏi liên quan