Vì sao nắp mang của cá chép luôn đóng mở

Vì sao nắp mang của cá chép luôn đóng mở?

user-avatar

Vì cá chép thở bằng mang không thở bằng mũi như con người nên nắp mang của cá chép luôn đóng mở

Đây chỉ là theo mình nghĩ thôi nha

chúc bạn học tốt !


Các câu hỏi liên quan