Nêu vận tốc của cá thu, cá hồi và cá buồm

Dựa vào kiến thức đã học e hảy kể ra vận tốc bơi của cá thu ,cá hồi , cá buồm là bao nhiêu KM/ giờ

user-avatar

Vận tốc bơi của cá Thu : 21,50 km / giờ

cá Hồi : 40km/giờ

cá Buồm:100km/giờ


Các câu hỏi liên quan