Tại sao có những vết đen trên bề mặt của mặt trời?

Các bạn có biết:

Nhiệt độ cao nhất của Mặt TRời

Tại sao có những vết đen trên bề mặt của Mặt TRời

Tia siêu tăm tinh xuất hiện từ đâu

Cái gì đã hình thành nên Trái Đất

ÔN tập tất cả các kiến thức về hệ mt

user-avatar

nhiệt độ cao nhất của Mặt trời là 15 triệu độ C .

những vết đen đó xuất hiện từ các vụ nổ Mặt Trời


Các câu hỏi liên quan