Trận chiến Bạch Đằng diễn ra như thế nào?

C8 :Trận chiến Bạch Đằng diễn ra như thế nào ? Nguyên nhân thắng lợi ? Ý nghĩa lịch sử ? Em hãy đánh giá công lao Ngô Quyền đối với đất nước ? ( Đang cần gấp sắp thi rùi nhanh lên đi )

user-avatar

-nghe tin DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ bị KIỀU CÔNG TIỄN giết, NGÔ QUYỀN kéo quân từ ái châu ra bắc trị tên phản bội.

- nguyên nhân thắng lợi đó NGÔ QUYỀN dùng mưu kế, đag lúc thủy triều lên cao thì cho quân ra đông cọc xuống, do HOẰNG THÁO kiêu ngạo nên mắc mưu

-công lao của NGÔ QUYỀN giữ vững nền độc lập dân tộc sau hơn 10 thế kỉ chống quân giặc, xây dựng một quốc gia tự chủ


Các câu hỏi liên quan