Trên trái đất có mấy đới khí hậu?

Trên Trái Đất có mấy đới khí hậu? Kể tên. Đới nóng (nhiệt đới) có vị trí ở đâu? Khí hậu của đới nóng có những đặc điểm gì?

user-avatar

Trên Trái Đất có 5 đới khí hậu

Tên của 5 đới khí hậu trên Trái Đất: Một đới nóng (nhiệt đới), hai đới ôn hòa (ôn đới), hai đới lạnh (hàn đới)

* Vị trí và đặc điểm của đới nóng:

Vị trí: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

Đặc điểm:

+ Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

+ Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió tín phong.

+ Lượng mưa trung bình năm từ 1000 mm đến trên 2000 mm.


Các câu hỏi liên quan