Trình bày đặc điểm của hình thức tổ chức khu công nghiệp tập trung

Trình bày đặc điểm của hình thức tổ chức khu công nghiệp tập trung.Kể tên một số khu công nghiệp tập trung ở các vùng lãnh thổ ?

user-avatar

- Đặc điểm:
+ Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng.
+ Chi phí sản xuất thấp, có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ.
+ Sản phẩm vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu.

- Kể tên một số KCN: khu công nghiệp tập trung (Thái Lan), khu thương mại tự do (Malaixia), đặc khu kinh tế (Trung Quốc), khu chế xuất (Đài Loan, Hàn Quốc )...


Các câu hỏi liên quan