Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất?

Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất ? Trái đất chuyển động tự quay quanh trục sinh ra những hệ quả nào ?

user-avatar

_Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹn đạo hình elip gần tròn

_Khi chuyển động quanh Mặt Trời đọ nghiên và hướng nghiêng không đổi là chuyển động tịnh tiến

_Thời gian chuyển động 1 vòng quanh Mặt Trời: 365 ngày 6 giờ

_Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục sinh ra những hệ quả: hiện tượng các mùa


Các câu hỏi liên quan