Vì sao không khí có độ ẩm?

vì sao không khí có độ ẩm

các bạn giúp mình với mình đang vội nhé

user-avatar

Vì sao không khí có độ ẩm?

= > Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định, lượng hơi nước đó làm cho không khí có độ ẩm.


Các câu hỏi liên quan