Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Câu1: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

user-avatar

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều gạo là vì:
+ Những nơi này có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ,... thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
+ Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều ảnh hưởng từ biển: khí hậu ẩm, ấm áp.
+ Có nhiều con sông lớn chảy qua, cung cấp nước cho trồng trọt.
+ Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.
+ Có nguồn lao động, nhân công dồi dào.


Các câu hỏi liên quan