Vì sao sán lá gan đẻ nhiều trứng

Giải thích vì sao sán lá gan đẻ nhiều trứng.

GIÚP MIK VỚI

user-avatar

Để tăng khả năng sống sót, bảo tồn giống nòi


Các câu hỏi liên quan