Vì sao trong thời đại khủng long bò sát cổ phát triển mạnh mẽ

vì sao trong thời đại khủng long bò sát cổ phát triển mạnh mẽ?

user-avatar

-Trong thời đại khủng long bò sát cổ phát triển mạnh mẽ vì: do gặp những điều kiện thuận lợi ,có nhiều loài bò sát to lớn, hình thù kì lạ, ních nghi với những môi trường sống có điều kiện sống rất khác nhau.


Các câu hỏi liên quan