Nêu đặc điểm từng bộ của lớp bò sát

Nêu đặc điểm từng bộ của lớp bò sát.

Nêu sự ra đời và diệt vong của loài khủng long, nêu đặc điểm chung của lớp bò sát.

user-avatar

+Có 4 bộ nhưng trong đó có 3 bộ quan trọng trừ bộ ĐẦU MỎ đó là :

- Bộ rùa:Hàm không có răng, có mai và yếm

-Bộ có vẩy:Hàm có rang, không có mai và yếm;hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm; có chi. Trứng có màng dai bao bọc.

Bộ Cá sấu:Hàm rất dài có nhiều răng lớn nhọn sắc mọc trong lỗ chân răng trứng có vỏ đá vôi bao bọc.

+Sự ra đời:-Tổ tiên khửng long xuất hiện cách đây 280-230 triệu năm.

-Thời kì phồn thịnh nhất là thời đại Khửng long.

+Sự diệt vong:-Do khí hậu Trái Đất nóng lên hay lanhj đột ngột.

- Do thiên tai như núi lửa, hạn hát, khói bụi,...

=>Loài khủng long LỚN không có chổ ở, thiếu thức ăn nên khủng long lớn bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn một số loài nhỏ còn toofnt ại đến ngayg nay như(rắn mối, rúa,cá sấu,...)

+Đặc điểm chung:-Lớp bò sát là động vật có xương sống, thích nghihoanf toàn với đời sống trên cạn.

- Da khô,có vỏ sừng bao bọc.

- Có cổ dài,màng nhỉ nằm trong hốc tai.

- Chi yếu và có vuột sắc ,hô hấp bàng phổi.

- Phổi có nhiều vách ngăn.

-Tim có 3 ngăn,tâm thất chứa vách hụt(trừ cá sấu).

- Máu đi nuôi cơ thể ít bị pha trộn.

- Thụ tinh trong có cơ quan giao phối,đẻ trứng, trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vôi. Giàu noãn hoàng

-


Các câu hỏi liên quan