Nêu vai trò của lớp bò sát

Nêu vai trò của lớp bò sát

_ Lợi ích

_ Tác hại

_Khai thác

user-avatar

_ Có ích lợi cho nông nghiệp như tiêu diệt sâu bọ, chuột đồng,...
_ Có giá trị thực phẩm cao như: thịt rắn, rùa, ba ba...
_ Làm dược phẩm như rượu rắn, mật trắn, nọc rắn độc...
_ Làm sản phẩm mĩ nghệ như: vảy đồi mồi, da cá sấu.

Có hại:
_ Rắn độc và cá sấu tấn công nguy hiểm cho con người và vật nuôi

Khai thác:

-Một số loài rắn có thể chữa bệnh


Các câu hỏi liên quan