Vì sao rùa và cá sấu thuộc lớp bò sát

Vì sao rùa,cá sấu thuộc lớp bò sát(nhanh nhanh lên nha mai KT rồi)

user-avatar

Cá sấu và rùa xếp vào lớp bò sát vì cá sấu và rùa có những đặc điểm của lớp bò sát:

- Da có vẩy sừng bao bọc

- Là động vật biến nhiệt

- Đẻ trứng, trứng có vỏ đá vôi bao bọc


Các câu hỏi liên quan