Vì​ sao thằn​ lằn và chim có ích cho nông nghiệp

tại​ sao đ​a số​ thằn​ lằn và​ một​ số loài Chim có ích cho nông nghiệp?​

user-avatar

đa số thằn lằn và 1 số loài chim có ích cho nông nghiệp vì

- Đa số các loài thằn lằn giúp tiêu diệt các loài sâu bọ có hại cho nông nghiệp, rắn tiêu diệt chuột (loài động vật nguy hiểm, phá hoại nông nghiệp nặng nề)

- 1 số loài chim tiêu diệt các loài sâu bọ phá hoại cây trồng: 1 số loài chim sâu, cú vọ ...


Các câu hỏi liên quan