Nêu vai trò của lớp giáp xác

Lớp giáp xác có vai trò như thế nà đối với đời sống của con người ?

user-avatar

Vai trò của giáp xác:

- Lợi ích: + Là nguồn thức ăn của cá: tôm, tép

+ Là nguồn cung cấp thực phẩm: các loại tôm, cua

+ Là nguồn lợi xuất khẩu: Tôm hùm, tôm sú, tôm càng xanh, cua nhện

- Tác hại: + Có hại cho giao thông đường thuỷ: sun

+ Có hại cho nghề cá: chân kiếm ký sinh

+ Truyền bệnh giun sán. Tôm, cua


Các câu hỏi liên quan