Vì sao chim bồ câu lại tiêu thụ một lượng thức ăn lớn hằng ngày

vì sao chim bồ câu lại tiêu thụ 1 lượng thức ăn lớn hằng ngày

user-avatar

Vì sao chim bồ câu lại tiêu thụ một lượng thức ăn lớn hằng ngày ?

Chim là loài động vật hoạt động nhiều và tiêu hóa nhanh nên số lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày rất lớn, có thể bằng 1 đến 2 hoặc 3 lần khối lượng cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn chim bố, mẹ nuôi con. Do đó, vai trò của chim trong việc tiêu diệt sâu bọ là rất lớn.


Các câu hỏi liên quan