Nêu đặc điểm chung của cá và chim

Nêu đặc điểm chung của cá và chim.

user-avatar

Đặc điểm chung của cá

Môi trường sống: dưới nước, hô hấp bằng mang

Cơ quan di chuyển: vây

Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

Thụ tinh ngoài

Là động vật biến nhiệt

Đặc điểm chung của chim:

MÌnh có lông vũ bao phủ, có mỏ sừng, chi trước biến đổi thành cánh

Phổi có mạng ống khí, có hệ thống túi khí

tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

Thụ tinh trong, trứng có vỏ đá vôi, có tập tính ấp trứng

Là động vật hằng nhiệt


Các câu hỏi liên quan