Giải thích 1 số tập tính ở động vật

giải thích 1 số tập tính ở động vật

user-avatar

+ Tập tính ngủ động ở 1 số loài gấu Bắc cực: để tiết kiệm năng lượng, tránh rét, tìm nơi ấm áp

+ Tập tính đẻ trứng, ấp trứng và chăm sóc con non ở chim: bảo vệ trứng và con non được tốt hơn, đảm bảo cho con non có sức sống tốt khi tự sinh sống 1 mình ở môi trường tự nhiên

+ Tập tính sống thành đàn ở 1 số loài thú như ngựa, voi ...: tự vệ trước kẻ thù, tận dụng được nguồn sống khi kiếm ăn -


Các câu hỏi liên quan