Nêu các bộ phận trong tuyến tiêu hóa của chim bồ câu

tuyến tiêu hóa của chim bồ câu gồm những bộ phận nào

user-avatar

*Tuyến tiêu hóa của chim bồ câu gồm ~ bộ phận:

-Thực quản

-diều

-dạ dày cơ

-ruột

-gan

-tụy


Các câu hỏi liên quan