Dạ dày tuyến của chim bồ câu có tác dụng gì?

Dạ dày tuyến của chim bồ câu có tác dụng gì?

user-avatar

Giúp :

thức ăn được giữ lại tại đây lâu hơn, chúng sẽ bị nghiền nát bằng cơ học, trộn lẫn với men và được tiêu hoá dưới tác dụng của các dịch dạ dày cũng như enzim và chất tiết của vi khuấn


Các câu hỏi liên quan