So sánh hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của lớp lưỡng cư với lớp chim

So sánh cấu tạo hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của lớp lưỡng cư với lớp chim ?

user-avatar

Hệ tuần hoàn của lưỡng cư (ếch) : phổi đơn giản, ít vách ngăn. Chủ yếu hô hấp bằng da.
Hệ tuần hoàn của chim : thì tim đã có 4 ngăn, gồm 2 nửa tách nhau hoàn toàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, không bị pha trộn.


Các câu hỏi liên quan