Nêu vai trò của chim bồ câu

Vai trò của lớp chim là gì vậy các bạn?

user-avatar

Vai trò:

-Có lợi:

+Chim cung cấp thực phẩm và tạo ra sản phẩm vật dụng gia đình, trang trí và làm cảnh.

+Chim được huấn luyện để săn mồi và phục vụ du lịch.

+Trong tự nhiên, chim ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm có hại, phát tán quả và hạt cho cây rừng, thụ phấn cho cây trồng.

-Có hại:

+Chim ăn cá, quả, hạt có hại cho nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp.

+Là động vật trung gian truyền bệnh.


Các câu hỏi liên quan