Nêu vai trò của lớp chim, thú và bò sát đối với thiên nhiên

vai trò của lớp chim ,lớp thú,bò sát đối với thiên nhiên

user-avatar

+ Vai trò của lớp chim đối với thiên nhiên

- Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm

- Phát tán cây rừng, thụ phấn cho hoa

- Làm đa dạng phong phú thêm cho động vật ở ngoài tự nhiên

+ Vai trò của lớp thú đối với thiên nhiên

- Tiêu diệt 1 số loài động vật gặm nhấm

- Làm đa dạng thêm cho hệ sinh thái

+ Vai trò của lớp bò sát đối với thiên nhiên

- Có ích cho nông nghiệp: tiêu diệt 1 số động vật gặm nhấm

- Góp phần làm đa dạng và phong phú cho động vật


Các câu hỏi liên quan