So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn của chim bồ câu

So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn của chim bồ câu

user-avatar

So sánh kiểu bay của chim bồ cầu :

Kiểu bay vỗ cánh Kiểu bay lượn
Cánh đập liên tục Cánh đập chậm rãi, không liên tục, cánh dang rộng mà không đập
Khả nâng bay chủ yếu dựa vào sự vỗ cánh Khả năng bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của luồng gió


Các câu hỏi liên quan