Nguyên nhân giúp các loài bò sát có thể tồn tại đến ngày nay

Giải thích vì sao các loài bò sát lại sống sót tới bây giờ?

user-avatar

Do 4 nguyên nhân chính sau đây nhé em:

- Do cơ thể nhỏ nên lượng thức ăn cần cung cấp ít => đủ thức ăn => sống.

- Do có khả năng sống thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu.

- Do có ít kẻ thù đe dọa.

- Do sự cải thiện từ những cuộc tuyệt chủng bo sát: tức là bò sát cũng ngày một phát triển.


Các câu hỏi liên quan