Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26131] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx+3}{4x-2n+5}$. Đồ thị hàm số có phương trình TCN $y=2$ và nhận trục tung làm tiệm cận đứng. Khi đó $m+n$ bằng:

Câu 2 [29255] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{\sqrt{{{m}^{2}}{{x}^{2}}+m-1}}$ có bốn đường tiệm cận.

Câu 3 [31433] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)=-2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-3x\] và

\[0\le a < b\]. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 4 [15119] - [Loga.vn]

Gọi $A,B,C$ lần lượt là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3$. Diện tích của tam giác $ABC$ bằng?

Câu 5 [30342] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{3}^{2x}}-{{2.3}^{x}}$  có đồ thị như hình vẽ sau:

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(1) Đường thẳng $y=0$ cắt đồ thị hàm số (C) tại điểm có hoành độ là $x={{\log }_{3}}2$

(2) Bất phương trình $f\left( x \right)\ge -1$ có nghiệm duy nhất.

(3) Bất phương trình $f\left( x \right)\ge 0$ có tập nghiệm là $\left( -\infty ;{{\log }_{3}}2 \right)$.

(4) Đường thẳng $y=0$ cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt

Câu 6 [4436] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ? 

Câu 7 [16021] - [Loga.vn]

Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là:

Câu 8 [4090] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x+\frac{2}{x-1}$ và đường thẳng $y=2x$ 

Câu 9 [20300] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 10 [29158] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}+2\left( m+2 \right){{x}^{2}}+\left( 8-5m \right)x+m-5\] có đồ thị \[\left( {{C}_{m}} \right)\] và đường thẳng \[d:y=x-m+1\]. Tìm số các giá trị của m để d cắt \[\left( {{C}_{m}} \right)\] tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại \[{{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}\] thỏa mãn \[x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=20.\].

Câu 11 [26606] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$.

Câu 12 [32] - [Loga.vn]

Cho$f\left( x \right)=\left( {{m}^{4}}+1 \right){{x}^{4}}+\left( -{{2}^{m+1}}.{{m}^{2}}-4 \right){{x}^{2}}+{{4}^{m}}+16$, $m\in \mathbb{R}$. Số cực trị của hàm số $y=\left| f\left( x \right)-1 \right|$là

Câu 13 [13486] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$xác định trên$\mathbb{R}\backslash \left\{ -1;1 \right\}$ và thỏa mãn: $f'\left( x \right)=\frac{1}{{{x}^{2}}-1};\,\,f\left( -3 \right)+f\left( 3 \right)=0$ và $f\left( -\frac{1}{2} \right)+f\left( \frac{1}{2} \right)=2$. Tính giá trị của biểu thức $P=f\left( 0 \right)+f\left( 4 \right)$.

Câu 14 [53029] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình

Câu 15 [27354] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( a-2017 \right){{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số $y=\left| \left( a-2017 \right){{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d+4 \right|$ có tổng tung độ của các điểm cực trị là?


   

Câu 16 [54438] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đúng ba điểm cực trị là 0; 1; 2 và có đạo hàm liên tục trên R. Khi đó hàm số $y=f\left( 4x-4{{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 17 [478] - [Loga.vn]

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y={{e}^{x}},\,\,y=2,\,\,x=0,\,\,x=1.$ ? 

Câu 18 [550] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $f\left( x \right)=-{{x}^{3}}-mx+\frac{3}{28{{x}^{7}}}$ nghịch biến

Câu 19 [27939] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)x-{{m}^{3}}+4m-1$ . Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị tạo với gốc tọa độ O một tam giác vuông tại O khi :

Câu 20 [57616] - [Loga.vn]

Cho hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng (a;b) Mệnh đề nào sau đây sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook