Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56234] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 2 [56200] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f(x)$có bảng biến thiên sau:Tìm giá trị cực đại ${{y}_{\text{C }\!\!\S\!\!\text{ }}}$ và giá trị cực tiểu ${{y}_{\text{CT}}}$ của hàm số đã cho.

Câu 3 [54961] - [Loga.vn]

Trong các dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\]sau đây; hãy chọn dãy số giảm:

Câu 4 [54950] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu 5 [56182] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số$y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+(m+2)x$ có cực trị và giá trị của hàm số tại các điểm cực đại, điểm cực tiểu nhận giá trị dương.

Câu 6 [56201] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{\left( 4{{x}^{2}}-1 \right)}^{4}}\] có tập xác định là

Câu 7 [56211] - [Loga.vn]

Tính diện tích S của mặt cầu và thể tích V của khối cầu có bán kính bằng 3cm.

Câu 8 [56215] - [Loga.vn]

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\], trục hoành và hai đường thẳng \[x=a\], \[x=b\] ( a(phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây ?

Câu 9 [56261] - [Loga.vn]

Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là \[5cm\], chiều dài lăn là \[23cm\] (hình bên). Sau khi lăn trọn \[10\] vòng thì trục lăn tạo nên tường phẳng lớp sơn có diện tích là

Câu 10 [56172] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm\[{A}'\] trên cạnh SA sao cho $SA'=\frac{1}{3}SA$. Mặt phẳng qua \[{A}'\] và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính theo V thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ?

Câu 11 [56222] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}$và có bảng biến thiên như sau:Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 12 [58491] - [Loga.vn]

Giả sử $x_{1}, x_{2}$ là nghiệm của phương trình $x^{2}-(m+2)x+m^{2}+1=0$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $P=4(x_{1}+x_{2})-x_{1}x_{2}$ bằng

Câu 13 [56228] - [Loga.vn]

Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ.

Câu 14 [56207] - [Loga.vn]

Trong không gian \[Oxyz\], cho mặt cầu $(S):{{\left( x+3 \right)}^{2}}+{{\left( y+1 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=2$. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu $\left( S \right)$.

Câu 15 [56230] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức $z$thỏa mãn $\left| \overline{z}+2-i \right|=4$ là đường tròn có tâm$I$ và bán kính $R$ lần lượt là

Câu 16 [56231] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $3{{a}^{2}}$, độ dài cạnh bên bằng $2a$. Thể tích khối lăng trụ bằng

Câu 17 [56246] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong \[4\] giờ với vận tốc $v\,\,(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t\,\,(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh \[I(1;\,3)\] và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường $s$ mà vật di chuyển được trong \[4\] giờ kể từ lúc xuất phát.

Câu 18 [56236] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{12}}3=a$. Tính ${{\log }_{24}}18$ theo $a$.

Câu 19 [56258] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $\left( 0;+\infty \right)$, biết $f'\left( x \right)+\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)=0$, $f'\left( x \right)>0,\forall x>0$ và $f\left( 2 \right)=\frac{1}{6}$. Tính giá trị của $P=f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+...+f\left( 2019 \right).$

Câu 20 [54981] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\] cho hình bình hành \[ABCE\] với \[A(3;1;2);B(1;0;1);C(2;3;0)\]. Tọa độ đỉnh \[E\] là:

Câu 21 [54964] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{\log }_{2}}x+3{{\log }_{x}}2=4\] là:

Câu 22 [56187] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng $a$ và cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 60o. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD ?

Câu 23 [54990] - [Loga.vn]

Cho hàm số có bảng biến thiên:Tìm tất cả các giá trị của $m$ để bất phương trình $f\left( \sqrt{x-1}+1 \right)\le m$ có nghiệm?

Câu 24 [54970] - [Loga.vn]

Biết đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt Khi đó là:

Câu 25 [56196] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $ABCD$có các cạnh $AB,AC$và $AD$ đôi một vuông góc với nhau. Gọi ${{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}}$và ${{G}_{4}}$ lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ABD,ACD và BCD. Biết AB=6a,AC=9a, AD=12a. Tính theo a thể tích khối tứ diện ${{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}{{G}_{4}}$.

Câu 26 [54962] - [Loga.vn]

Cho phương trình: \[{{2}^{{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-2x+m}}-{{2}^{{{x}^{2}}+x}}+{{x}^{3}}-3x+m=0\]. Tập các giá trị \[m\]để phương trình có 3 nghiệm phân biệt có dạng \[\left( a;b \right)\]. Tổng \[\left( a+2b \right)\]bằng:

Câu 27 [56197] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 28 [56257] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f\left( 3 \right)=21$, $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x}=9$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( 3x \right)\text{d}x}$.

Câu 29 [56214] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y={{x}^{3}}+2x+1$.

Câu 30 [56226] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $\left( ABCD \right)$. Tính theo $a$ diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$

Câu 31 [54982] - [Loga.vn]

Phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+x-2}{x-2}$ là:

Câu 32 [56241] - [Loga.vn]

Cho [2D1-0.0-1] hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;\,\,3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 33 [54979] - [Loga.vn]

Cho bất phương trình: \[{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{4{{x}^{2}}-15x+13}}<{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{4-3x}}\]. Tập nghiệm của bất phương trình là:

Câu 34 [54955] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\]cho hai mặt phẳng \[\left( P \right):2x+my-z+1=0\] và \[\left( Q \right):x+3y+\left( 2m+3 \right)z-2=0\]. Giá trị của \[m\]để \[\left( P \right)\bot \left( Q \right)\] là:

Câu 35 [56249] - [Loga.vn]

Gọi $x$, $y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện \[{{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}y={{\log }_{4}}\left( x+y \right)\] và \[\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}\], với $a$, $b$ là hai số nguyên dương. Tính \[T={{a}^{2}}+{{b}^{2}}\].

Câu 36 [54973] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng $1$. Gọi $N,P$ lần lượt là trung điểm của $BC,CD$; $M$ là điểm thuộc cạnh $AB$ sao cho $BM=2AM$. Mặt phẳng $\left( MNP \right)$ cắt cạnh $AD$ tại $Q$. Thể tích của khối đa diện lồi $MAQNCP$ là

Câu 37 [57881] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\begin{vmatrix} 3x^{4}-4x^{3}-12x^{2}+m-1 \end{vmatrix}$ có 3 điểm cực trị là:

Câu 38 [56235] - [Loga.vn]

Tích tất cả các nghiệm của phương trình ${{3}^{{{x}^{2}}+x}}=9$ bằng

Câu 39 [56252] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh \[m\in \left[ -5;2 \right)\]. Hình chiếu vuông góc của điểm ${A}'$ lên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ trùng với trọng tâm tam giác $ABC$. Biết khoảng cách giữa hai đường \[A{A}'\] và $BC$bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích $V$ của khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$.

Câu 40 [54945] - [Loga.vn]

Biết rằng phương trình: \[\log _{3}^{2}x-(m+2){{\log }_{3}}x+3m-1=0\] có hai nghiệm phân biệt \[{{x}_{1}};{{x}_{2}}\] thỏa mãn \[{{x}_{1}}{{x}_{2}}=27\]. Khi đó tổng \[\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)\] bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook