Chi tiết đề thi

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 cơ bản

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51290] - [Loga.vn]

Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là:

Câu 2 [51289] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

Câu 3 [51288] - [Loga.vn]

Một khối khí  ở  $7^o$C đựng trong 1 bình kín có áp suất 1 atm. Hỏi phải đun nóng bình đến bao nhiêu  độ C để áp suất khí là 1,5 atm. (Cho giản nở của bình không đáng kể)

Câu 4 [51287] - [Loga.vn]

Từ điểm M ở độ cao 2 m so với mặt đất ném một vật lên với vận tốc ban đầu là 4m/s. Biết khối lượng của vật là 0,5 kg. Lấy g = 10 m/$s^2$. Cơ năng của vật bằng:

Câu 5 [51286] - [Loga.vn]

Hệ thức \[\Delta U=Q\] là hệ thức của nguyên lí I NĐLH

Câu 6 [51285] - [Loga.vn]

Đại lượng đo bằng khối lượng m(tính ra gam) của hới có trong 1$m^3$ không khí gọi là

Câu 7 [51284] - [Loga.vn]

Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 6$0^0$.Lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó khi hòm trượt 30m bằng:

Câu 8 [51283] - [Loga.vn]

Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa :

Câu 9 [51282] - [Loga.vn]

Từ điểm M ở độ cao 2 m so với mặt đất ném một vật lên với vận tốc ban đầu là 4m/s. Biết khối lượng của vật là 0,5 kg. Lấy g = 10 m/$s^2$. Cơ năng của vật bằng:

Câu 10 [51281] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 1kg, có động năng 20J thì sẽ có vận tốc là

Câu 11 [51280] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 c$m^3$ khí ôxi ở áp suất 750 mmHg ở nhiệt độ 30$0^0$K. Khi áp suất là 1500 mmHg, nhiệt độ 15$0^0$K thì thể tích của lượng khí đó là

Câu 12 [51279] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc tính của chất rắn kết tinh

Câu 13 [51278] - [Loga.vn]

Khối lượng riêng của khối kim loại thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng lên?

Câu 14 [51277] - [Loga.vn]

Đối với một khối lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp :

Câu 15 [51276] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là :

Câu 16 [51275] - [Loga.vn]

Làm nóng đẳng tích một lượng khí thì :

Câu 17 [51274] - [Loga.vn]

Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 18 [51273] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây biểu diễn định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

Câu 19 [51272] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai .

Câu 20 [51271] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 21 [51270] - [Loga.vn]

Khi vật chịu tác dụng của lực không phải là lực thế thì :

Câu 22 [51269] - [Loga.vn]

Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 6$0^0$.Lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó khi hòm trượt 30m bằng:

Câu 23 [51268] - [Loga.vn]

Khi vật chịu tác dụng của lực thế thì :

Câu 24 [51267] - [Loga.vn]

Khi vật chuyển động trên một quỹ đạo khép kín dưới tác dụng của trường lực thế, tổng đại số công thực hiện :

Câu 25 [51266] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai. Thế năng của trọng lực

Câu 26 [51265] - [Loga.vn]

Công của lực nào sau đây phụ thuộc vào hình dạng đường đi

Câu 27 [51264] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai .

Câu 28 [51263] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng . Kilôoat giờ (kWh) là đơn vị của:

Câu 29 [51262] - [Loga.vn]

Gọi \[\alpha \] là góc giữa độ dời và hướng của lực, lực thực hiện công phát động khi

Câu 30 [51261] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Công của lực:

Câu 31 [51260] - [Loga.vn]

Chuyển động của tên lửa tuân theo

Câu 32 [51259] - [Loga.vn]

Chuyển động nào sau đây không theo nguyên tắc chuyển động bằng phản lực :

Câu 33 [51258] - [Loga.vn]

Biểu thức \[p=\sqrt{p_{1}^{2}+p_{2}^{2}}\]là biểu thức tính độ lớn tổng động lượng của hệ hai vật, trong trường hợp :

Câu 34 [51257] - [Loga.vn]

Định luật bảo toàn động lượng đúng trong trường hợp:

Câu 35 [51256] - [Loga.vn]

Phương trình của định luật bảo toàn động lượng cho trường hợp hệ kín gồm có hai vật là

Câu 36 [51255] - [Loga.vn]

Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa :

Câu 37 [51254] - [Loga.vn]

Biểu thức của định luật 2 Newton còn được viết dưới dạng nào sau đây?

Câu 38 [51253] - [Loga.vn]

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ô tô được bảo toàn?

Câu 39 [51252] - [Loga.vn]

Chọn câu phát biểu sai :

Câu 40 [51291] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng? Trong hệ tọa độ (p,T) , đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích :

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook