Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51047] - [Loga.vn]

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

Câu 2 [49794] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực

Câu 3 [49516] - [Loga.vn]

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện

Câu 4 [50311] - [Loga.vn]

Cánh tay đòn của lực  \[\vec{F}\] đối với một trục quay là

Câu 5 [50320] - [Loga.vn]

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc \[\omega \] = 6,28 rad/s, bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

Câu 6 [50312] - [Loga.vn]

Gọi d là cánh tay đòn của lực \[\vec{F}\]đối với một trục quay. Momen lực của \[\vec{F}\]đối với trục quay đó là

Câu 7 [49477] - [Loga.vn]

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào

Câu 8 [55898] - [Loga.vn]

Một thanh gỗ AB dài 7,8 m, có trọng lượng 2100 N và có trọng tâm ở cách đầu A 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu A 1,5 m. Lực tác dụng vào đầu B để thanh ấy nằm ngang là

Câu 9 [49836] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi

Câu 10 [49839] - [Loga.vn]

Mômen của ngẫu lực được tính theo công thức.

Câu 11 [49449] - [Loga.vn]

Các dạng cân bằng của vật rắn là:

Câu 12 [49517] - [Loga.vn]

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống. “Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng ... có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các ... có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 13 [50323] - [Loga.vn]

Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào

Câu 14 [55877] - [Loga.vn]

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là

Câu 15 [50328] - [Loga.vn]

Cánh tay đòn của ngẫu lực là

Câu 16 [55883] - [Loga.vn]

Trong các vật sau, vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?

Câu 17 [50335] - [Loga.vn]

Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì

Câu 18 [50331] - [Loga.vn]

Đơn vị của động lượng còn được tính là

Câu 19 [51068] - [Loga.vn]

Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

Câu 20 [50330] - [Loga.vn]

Ngẫu lực là cặp lực có đặc điểm

Câu 21 [51067] - [Loga.vn]

Trọng tâm của vật là điểm đặt

Câu 22 [49838] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng.

Câu 23 [50329] - [Loga.vn]

Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định, nếu có thêm một ngẫu lực tác dụng lên vật cùng chiều quay thì:

Câu 24 [50322] - [Loga.vn]

Đối với vật quay quanh một trục cố định, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 25 [49798] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Ôtô chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng trên nóc xe dễ bị lật vì:

Câu 26 [50332] - [Loga.vn]

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng $\overrightarrow{p}$thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là

Câu 27 [55876] - [Loga.vn]

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải, thì hành khách sẽ

Câu 28 [50340] - [Loga.vn]

Một lực \[\vec{F}\] không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc \[\overrightarrow{\text{v}}\] theo hướng của\[\vec{F}\]. Công suất của lực \[\vec{F}\] là

Câu 29 [49837] - [Loga.vn]

Chuyển động tính tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn :

Câu 30 [50327] - [Loga.vn]

Đối với vật không có trục quay cố định, ngẫu lực tác dụng vào vật sẽ làm cho vật

Câu 31 [49841] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Vật rắn không có trục quay cố định, chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì trọng tâm của vật

Câu 32 [51043] - [Loga.vn]

Mômen của ngẫu lực được tính theo công thức

Câu 33 [50313] - [Loga.vn]

Qui tắc Momen lực không áp dụng được cho những trường hợp nào dưới đây?

Câu 34 [49901] - [Loga.vn]

Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi B. Cùng một lúc từ độ cao h, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

Câu 35 [49521] - [Loga.vn]

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

Câu 36 [50324] - [Loga.vn]

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc không đổi thì chịu thêm một momen lực không đổi tác dụng vào vật. Momen lực này sẽ làm thay đổi đại lượng nào dưới đây?

Câu 37 [49842] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì vật rắn sẽ quay quanh

Câu 38 [49428] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

Câu 39 [49797] - [Loga.vn]

Tại sao không lật đổ được con lật đật?

Câu 40 [49429] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?

Vị trí trọng tâm của một vật

Câu 41 [50310] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của ba lực không song song sẽ cân bằng khi giá của ba lực đó

Câu 42 [49518] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây là đúng.

Quy tắc mômen lực:

Câu 43 [49840] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến?

Câu 44 [50321] - [Loga.vn]

Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định thì

Câu 45 [49427] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Trọng tâm của vật là điểm đặt của

Câu 46 [49793] - [Loga.vn]

Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là

Câu 47 [49381] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Câu 48 [51044] - [Loga.vn]

Điền khuyết vào chỗ trống: “Ngẫu lực là: hệ hai lực .............. và cùng tác dụng vào một vật”.

Câu 49 [50123] - [Loga.vn]

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu ? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là r =38.1$0^{7}$N.m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1$0^{22}$N.kg, khối lượng Trái Đất M=6,0.1$0^{24}$N.kg.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook