Chi tiết đề thi

Đề kiem tra anh văn 5

nguyenthanhminhtri2014
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41182] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo phương trình \[S=-2{{t}^{3}}+18{{t}^{2}}+2t\text{ }+1,\] trong đó t tính bằng giây \[\left( s \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }S\] tính bằng mét \[\left( m \right).\] Tính thời gian vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

Câu 2 [26489] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đường thẳng $y=1-2x$ với đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-4x+4.$ 

Câu 3 [3988] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên và $f\left( -2 \right)=3.$ Tập nghiệm của bất phương trình $f\left( x \right)>3$ là:

Câu 4 [16017] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 5 [16264] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat là gì?

Câu 6 [15715] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x+1 \right)\left( {{x}^{2}}-2 \right)$ có đồ thị $\left( C \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 7 [16356] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo tròn thì tương đương như một dòng điện tròn. Tỉ số cường độ dòng điện tròn của êlectron khi nguyên tử ở quỹ đạo dừng M và K là

Câu 8 [46587] - [Loga.vn]

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-4x-5}{{{x}^{2}}-3x+2}\].

Câu 9 [424] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+3\] có 3 cực trị là:

Câu 10 [36275] - [Loga.vn]

Tìm đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2\text{x}-1}{5-2\text{x}}$.

Câu 11 [16351] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa khe Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên màn quan sát, nằm cùng một phía so với vân trung tâm và cách nhai 3mm. Biết tại A là vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, nếu vị trí vân sáng trùng nhau chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được trên đoạn AB (kể cả A và B) là

Câu 12 [20225] - [Loga.vn]

Monome được dùng để điều chế polistiren (PS) là

Câu 13 [15874] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Câu 14 [48301] - [Loga.vn]

Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ trên $\left[ 1;2 \right]$. Khi đó tổng M + N bằng:

Câu 15 [118] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\] xác định, liên tục trên \[\mathbb{R}\backslash \text{ }\!\!\{\!\!\text{ 1 }\!\!\}\!\!\text{ }\] và có bảng biến thiên như dưới đây:

 Tìm điều kiện của m để phương trình \[f(x)=m\] có ba nghiệm phân biệt.


Câu 16 [26205] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2m+{{m}^{4}}-5$ đạt cực tiểu tại $x=-1$. 

Câu 17 [16693] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X là este tạo bởi axit glutamic (axit α-amino glutaric) và một ancol bậc I. Để phản ứng hết với 37,8 gam X cần 400 mL dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 18 [16322] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to với số cặp cực là p. Khi rô to quay đều với tốc độ n vòng/s thì suất điện động của máy 

Câu 19 [23417] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{1-x}.$ Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 20 [34472] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới 

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 21 [31505] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng \[y=m-2x\] cắt đồ thị hàm số \[y=\frac{2x+4}{x+1}\] tại hai điểm phân biệt.

Câu 22 [20296] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x+\frac{2}{x-1}$ và đường thẳng $y=2x.$

Câu 23 [29305] - [Loga.vn]

Biết rằng đồ thị cho ở hình dưới đây là đồ thị của một trong 4 hàm số cho trong 4 phương án. Đó là hàm số nào ?


Câu 24 [296] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y=\frac{1}{{{x}^{2}}-2}\] bằng:

Câu 25 [18773] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook