Chi tiết đề thi

đề lí lần 1

anhlonglol111
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39561] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. hai phần tử tại M và Q dao động lệch pha nhau

Câu 2 [30515] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng

Câu 3 [53020] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), met (m) là thứ nguyên của đại lượng

Câu 4 [56052] - [Loga.vn]

Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

Câu 5 [38998] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa ngược pha có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Biên độ dao động tổng hợp là:

Câu 6 [57722] - [Loga.vn]

Một vòng dây tròn đướng kính d = 10cm, đặt nghiêng một góc 600 với cảm ứng từ \[\overrightarrow{B}\] của từ trường đều như hình vẽ. Trong thời gian \[\Delta t=0,029s\]cảm ứng từ giảm đều từ B = 0,4T xuống 0. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có giá trị

Câu 7 [29561] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động với chu kỳ 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là

Câu 8 [4635] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

Câu 9 [44136] - [Loga.vn]

Tại một vị trí xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

Câu 10 [5401] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s2. Tần số góc của dao động là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook