Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện 02 file word có lời giải chi tiết chuẩn cấu trúc của bộ

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44917] - [Loga.vn]

Một tụ điện có các bản nằm ngang cách nhau 4cm, chiều dài các bản là 10cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 20V. Một êlectron bay và điện trường của tụ điện từ điểm O cách đầu hai bản với vận tốc ban đầu là $\overrightarrow{{{v}_{0}}}$ song song với các bản tụ điện. Coi điện trường giữa hai bản tụ là điện trường đều. Để êlectron có thể ra khỏi tụ điện thì giá trị nhỏ nhất của v0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 2 [44915] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left( V \right)$(trong đó U không đổi và $\omega $ thay đổi được). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm được biễu diễn như hình vẽ. Khi $\omega ={{\omega }_{C}}$ thì điện áp hai đầu tụ đạt cực đại là ${{U}_{m}}=kU$. Giá trị của k gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 3 [44912] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$, pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngược pha thì năng lượng dao động tổng hợp lần lượt là 8W và 2W. Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 4 [44910] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử , điện trở thuần R thay đổi được cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Đặt vào hai đầu đoạn mạch ổn định. Điều chỉnh R = $R_0$ thì công suất trên mạch đạt cực đại và biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là $i=2\sqrt{2}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\left( A \right)$. Khi $R={{R}_{1}}$ thì công suất của mạch là P và biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là ${{i}_{1}}=2\cos \left( \omega t+\alpha \right)$ . Khi R = $R_2$ thì công suất tiêu thu trong mạch vẫn là P, biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 5 [44908] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp. Dùng một đồng hồ đo điện đa năng lí tưởng để đo điện trở thuần R trong mạch. Khi đo điện áp giữa hai đầu điện trở với thang đo 100 V, thì kim chỉ thị của đồng hồ ở vị trí như hình vẽ. Khi đo cường độ dòng điện qua mạch với thang đo 1A, thì kim chỉ thị của đồng hồ vẫn ở vị trí như cũ. Lấy sai số dụng cụ đo là nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo điện trở được viết là

Câu 6 [44906] - [Loga.vn]

Dùng hạt proton có động năng $K_p$ = 5,68 MeV bắn vào hạt nhân \[{}_{11}^{23}\]Na đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là 6,15MeV và 1,91 MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u gần bằng số khố của nó, Góc giữa vectơ vận tốc của hạt $\alpha $ và hạt X xấp xỉ bằng

Câu 7 [44903] - [Loga.vn]

Một nguồn điện $\left( \xi ,r \right)$mắc với mạch có điện trở R = r tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn $\left( \xi ,r \right)$ đó bằng ba nguồn giống hệt mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch I’ bằng

Câu 8 [44900] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số $f=20Hz$. Tại điểm M trên mặt nước cách AB lần lượt những khoảng $d_1$ = 25cm, $d_2$ = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách A khoảng L thỏa mãn CA vuông góc với AB. Giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại bằng

Câu 9 [44898] - [Loga.vn]

Cho 3 hạt nhân: α (\[{}_{2}^{4}\]He), proton (\[{}_{1}^{1}\]H) và triti (\[{}_{1}^{3}\]H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều \[\vec{B}\] sao cho vecto cảm ứng từ \[\vec{B}\]vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là $R_a$, $R_p$ , $R_T$. khi đó có mỗi liên hệ

Câu 10 [44897] - [Loga.vn]

Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10 cm đến 50 cm. Để có thể nhìn các vật rất xa mà mắt không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ bằng bao nhiêu; khi đó khoảng cách thấy rỏ gần nhất cách mắt một khoảng?

Câu 11 [44896] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường

g = $π^2$ m/$s^2$. Chọn mốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi E theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi $E_0$ tại thời điểm $t_0$ là

Câu 12 [44895] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm ban đầu t = 0 thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm đạt giá trị cực đại, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ liên hệ với nhau theo biểu thức i = -2\[\sqrt{3}\]πq/T

Câu 13 [44894] - [Loga.vn]

Ở hai đầu trạm phát điện có đặt một máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền đi. Máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ và cuộn sơ là bao nhiểu để  để công suất hao phí trên đường dây giảm đi 81 lần. Biết hệ số công suất truyền tải luôn bằng 1, công suất nơi tiêu thụ không đổi và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp tiêu thụ ?

Câu 14 [44893] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Vào thời điểm hiện tại tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X trong mẫu chất là k với k > 3. Trước đó khoảng thời gian 2T thì tỉ lệ trên là

Câu 15 [44892] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, các pin giống nhau có cùng suất điện động $\xi $ và điện trở trong r. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức

Câu 16 [44891] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Một ống dây (không có điện trở trong) dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Biết $R=1,25\Omega $ và $r=1\Omega $. Từ thông riêng của ống dây bằng 256.1$0^{-5}$ Wb. $\xi $ có giá trị xấp xỉ bằng

Câu 17 [44890] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hidro, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electon và hạt nhân. Gọi $v_L$ và $v_N$ lần lượt là tốc độ của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số $\frac{{{v}_{L}}}{{{v}_{N}}}$ bằng

Câu 18 [44889] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường. Khi vật đi qua vị trí li độ dài 4\[\sqrt{3}\] cm nó có tốc độ 14 cm/s. Chiều dài của con lắc đơn là

Câu 19 [44888] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25Ω và dung kháng của tụ là 100Ω. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

Câu 20 [44887] - [Loga.vn]

Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 21 [44886] - [Loga.vn]

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 22 [44885] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân 1H + 1H ® 2H + e+. Biết khối lượng nguyên tử của các đồng vị 1H, 2H và khối lượng của hạt e+ lần lượt là 1,007825 u, 2,014102 u và 0,0005486 u. Năng lượng của phản ứng đó gần với giá trị nào sau đây nhất ?

Câu 23 [44884] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos8t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là

Câu 24 [44883] - [Loga.vn]

Vật A trung hòa về điện cho tiêp xúc với vật B đang nhiễm điện dương thì vật A cũng nhiễm điện dương là do

Câu 25 [44882] - [Loga.vn]

Trong chân không bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589μm. Năng lượng của photon ứng với bức xạ này có giá trị là

Câu 26 [44878] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = $U_0$cos(ωt) thì cường độ dòng điện trong mạch là i  = $I_0$cos(ωt +$\frac{\pi }{6}$), với $U_0$  không đổi. Nếu tăng ω lên thì

Câu 27 [44877] - [Loga.vn]

Gọi $n_c$, $n_v$, $n_ℓ$ . lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 28 [44874] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 4cos(2t + π), trong đó thời gian t tính bằng giây (s). Tần số góc của dao động đó là

Câu 29 [44872] - [Loga.vn]

Tia X có bước sóng

Câu 30 [44871] - [Loga.vn]

Từ trường của một thanh nam châm thẳng giống với từ tường tạo bởi

Câu 31 [44869] - [Loga.vn]

Khi nói về tia a, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 32 [44867] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

Câu 33 [44866] - [Loga.vn]

Cho 4 tia phóng xạ: tia \[\alpha \], tia \[{{\beta }^{+}}\], tia \[{{\beta }^{-}}\] và tia \[\gamma \] đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

Câu 34 [44864] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

Câu 35 [44863] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 36 [44862] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{0}^{1}n+{}_{92}^{235}U\to {}_{38}^{94}Sr+X+2{}_{0}^{1}n\]. Hạt nhân X có cấu tạo gồm

Câu 37 [44861] - [Loga.vn]

Độ to của âm

Câu 38 [44860] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều tần số góc ω thì tổng trở của mạch là

Câu 39 [44859] - [Loga.vn]

Cơ năng của con lắc đơn có chiều dài l, vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc g, khi dao động bé với biên độ góc α0.được xác định bằng công thức

Câu 40 [44858] - [Loga.vn]

Sóng điện từ và sóng cơ giống nhau ở chỗ

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook