Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49636] - [Loga.vn]

Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4, khi lấy đinh sắt ra khối lượng tăng 0,2g so với ban đầu. Khối lượng kim loại đồng bám vào sắt:

Câu 2 [49635] - [Loga.vn]

Hoà tan hết 3,6 g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại là:

Câu 3 [49633] - [Loga.vn]

Cho 8 g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:

Câu 4 [49630] - [Loga.vn]

Thêm 20 g HCl vào 480 gam dung dịch HCl 5%, thu được dung dịch mới có nồng độ:

Câu 5 [49629] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là:

Câu 6 [49628] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít khí Cl2 (đktc). Sau phản ứng thu được một lượng muối clorua là:

Câu 7 [49626] - [Loga.vn]

Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% bằng dung dịch KOH 1M . Thể tích dung dịch KOH cần dùng là:

Câu 8 [49625] - [Loga.vn]

Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là:

Câu 9 [49623] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ phản ứng sau: M là:

Câu 10 [49622] - [Loga.vn]

Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

Câu 11 [49621] - [Loga.vn]

Để làm khô một mẫu khí SO2 m có (lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua:

Câu 12 [49620] - [Loga.vn]

Cho cùng một lượng sắt và kẽm tác dụng hết với axit clohiđric:

Câu 13 [49618] - [Loga.vn]

Cặp chất không thể đồng thời tồn tại trong một dung dịch:

Câu 14 [49617] - [Loga.vn]

Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì:

Câu 15 [49616] - [Loga.vn]

Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch:

Câu 16 [49615] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

Câu 17 [49613] - [Loga.vn]

Pha dung dịch chứa 1 g NaOH với dung dịch chứa 1 g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

Câu 18 [49612] - [Loga.vn]

Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại:

Câu 19 [49611] - [Loga.vn]

Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

Câu 20 [49610] - [Loga.vn]

Để làm sạch dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng:

Câu 21 [49609] - [Loga.vn]

Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:

Mg + H2SO4 (đặc,nóng) → MgSO4 + SO2 + H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

Câu 22 [49608] - [Loga.vn]

Để nhận biết 3 ống nghiệm chứa dung dịch HCl , dung dịch H2SO4 và nước ta dùng:

Câu 23 [49607] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

Câu 24 [49606] - [Loga.vn]

 Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ?

Câu 25 [49605] - [Loga.vn]

Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong:

Câu 26 [49604] - [Loga.vn]

Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:

Câu 27 [49603] - [Loga.vn]

Sắt tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao tạo thành:

Câu 28 [49602] - [Loga.vn]

Để nhận biết gốc sunfat (= SO4) người ta dùng muối nào sau đây ?

Câu 29 [49601] - [Loga.vn]

Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử:

Câu 30 [49600] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

Câu 31 [49599] - [Loga.vn]

Dãy các chất thuộc loại axit là:

Câu 32 [49598] - [Loga.vn]

Để điều chế muối clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây ?

Câu 33 [49597] - [Loga.vn]

Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ?

Câu 34 [49596] - [Loga.vn]

Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

Câu 35 [49595] - [Loga.vn]

Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

Câu 36 [49594] - [Loga.vn]

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

Câu 37 [49593] - [Loga.vn]

Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:

Câu 38 [49592] - [Loga.vn]

Oxit tác dụng với axit clohiđric là:

Câu 39 [49591] - [Loga.vn]

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:

Câu 40 [49590] - [Loga.vn]

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook