Chi tiết đề thi

Đề ôn Vật Lý 10 (chương 5 và chương 6) 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50419] - [Loga.vn]

Dụng cụ nào dưới đây hoạt động không dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt?  

Câu 2 [50418] - [Loga.vn]

Biết khối lượng riêng của sắt ở $0^0$C là 7,800.1$0^3$kg/$m^3$, hệ số nở dài của thép là 12.1$0^{-6}K^{-1}$. Khối lượng riêng của sắt ở 80$0^0$C sẽ là  

Câu 3 [50417] - [Loga.vn]

Một thước thép ở 2$0^0$C có độ dài 1000mm. Biết hệ số nở dài của thép là 12.1$0^{-6}K^{-1}$. Khi nhiệt độ lên đến 4$0^0$C, thước thép này dài thêm

Câu 4 [50416] - [Loga.vn]

Khi đổ nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ vì

Câu 5 [50415] - [Loga.vn]

Chất rắn kết tinh sẽ không

Câu 6 [50414] - [Loga.vn]

Chất rắn nào là chất rắn vô định hình?

Câu 7 [50413] - [Loga.vn]

Chất rắn nào là chất rắn kết tinh?

Câu 8 [50412] - [Loga.vn]

Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là 

Câu 9 [50411] - [Loga.vn]

Chất rắn đơn tinh thể có các đặc tính là

Câu 10 [50410] - [Loga.vn]

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây là đúng đối với chất rắn vô định hình?

Câu 11 [50409] - [Loga.vn]

Chất rắn kết tinh không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 12 [50408] - [Loga.vn]

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Câu 13 [50407] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về sự truyền nhiệt là sai?

Câu 14 [50406] - [Loga.vn]

Cho hai vật x và y tiếp xúc nhau. Nhiệt năng chỉ truyền từ x sang y khi

Câu 15 [50405] - [Loga.vn]

Quá trình đoạn nhiệt là quá trình mà vật không trao đổi nhiệt với vật khác. Biểu thức phù hợp với quá trình nén khí đoạn nhiệt là

Câu 16 [50404] - [Loga.vn]

Biểu thức mô tả quá trình nén khí đẳng nhiệt là

Câu 17 [50403] - [Loga.vn]

Ta có \[\Delta U=Q+A\], với \[\Delta U\]là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng vật nhận được, A là công vật nhận được. Khi vật thực hiện một quá trình đẳng áp thì

Câu 18 [50402] - [Loga.vn]

Trong quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng thì

Câu 19 [50401] - [Loga.vn]

Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công (Q và A) thì biểu thức \[\Delta U\]= A + Q phải thỏa mãn

Câu 20 [50400] - [Loga.vn]

Biểu thức diễn tả quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình là

Câu 21 [50399] - [Loga.vn]

Nhỏ một giọt nước sôi vào một cốc đựng nước lạnh thì

Câu 22 [50398] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về nhiệt lượng là sai?

Câu 23 [50397] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về nội năng là sai?

Câu 24 [50396] - [Loga.vn]

Nội năng của một vật là

Câu 25 [50395] - [Loga.vn]

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật đã

Câu 26 [50394] - [Loga.vn]

Một lượng khí đựng trong một xi-lanh có pittông chuyển động được. Lúc đầu, khí có thể tích 15lít, nhiệt độ 2$7^0$C và áp suất 2at. Khi pittông nén khí đến thể tích 12lít thì áp suất khí tăng lên tới 3,5at. Nhiệt độ của khí trong pittông lúc này là

Câu 27 [50393] - [Loga.vn]

Công thức nào dưới đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

Câu 28 [50392] - [Loga.vn]

Công thức không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng là

Câu 29 [50391] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào dưới đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Câu 30 [50390] - [Loga.vn]

Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

Câu 31 [50389] - [Loga.vn]

Trong hệ tọa độ (p, T), đường đẳng tích là đường

Câu 32 [50388] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây phù hợp với quá trình đẳng tích của một lượng khí?

Câu 33 [50387] - [Loga.vn]

Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ 2$0^0$C và áp suất 1$0^5$Pa. Pa. Nếu nhiệt độ bình tăng lên đến 4$0^0$C thì áp suất trong bình là

Câu 34 [50386] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào dưới đây áp dụng được định luật Sác-lơ?

Câu 35 [50385] - [Loga.vn]

Biểu thức nào dưới đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

Câu 36 [50384] - [Loga.vn]

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ?

Câu 37 [50383] - [Loga.vn]

Một lượng khí có thể tích 7$m^3$. ở nhiệt độ 1$8^0$C và áp suất 1at. Người ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là

Câu 38 [50382] - [Loga.vn]

Quá trình nào dưới đây là đẳng quá trình?

Câu 39 [50381] - [Loga.vn]

Biểu thức phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là

Câu 40 [50380] - [Loga.vn]

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook