Chi tiết đề thi

đề thi hóa 12

vuvan
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36114] - [Loga.vn]

Kim loại được con người dùng phổ biến để chế tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khoẻ là
 

Câu 2 [24585] - [Loga.vn]

Câu 1. Cho hợp kim Mg, Al, Ni, Ag vào hỗn hợp dd Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau phản ứng thu được 4 kim loại. đó là:

Câu 3 [10026] - [Loga.vn]

 Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

Câu 4 [4980] - [Loga.vn]

Cho phản ứng:  .

Trong phương trình của phản ứng trên có bao nhiêu phân tử HNO3đóng vai trò là chất oxi hóa:

Câu 5 [12236] - [Loga.vn]

Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch có chất tan là

Câu 6 [20006] - [Loga.vn]

Cho các kim loại sau: Cu, Al, Ag, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại trên là

Câu 7 [14819] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

Câu 8 [29025] - [Loga.vn]

Để phân biệt dung dịch NaNO3 với Na2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu 9 [12154] - [Loga.vn]

 Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

Câu 10 [7077] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toán 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 11 [35276] - [Loga.vn]

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
 

Câu 12 [29038] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 13 [11404] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 14 [33007] - [Loga.vn]

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, ZnO, Fe2O3 nung nóng, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn có chứa đồng thời

Câu 15 [11259] - [Loga.vn]

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

Câu 16 [7388] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Câu 17 [33627] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

Câu 18 [9991] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 19 [11324] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?

Câu 20 [36147] - [Loga.vn]

Cho các phương trình ion rút gọn sau :
a) Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu
b) Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+
c) Fe2+ + Mg → Mg2+ + Fe
Nhận xét đúng là :
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook