Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn lý lớp 8 lần 1

ctvloga6
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49574] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Câu 2 [49570] - [Loga.vn]

Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 3 [49568] - [Loga.vn]

Hành khách ngồi trên ôtô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng người sang bên phải vì ôtô đột ngột:

Câu 4 [49566] - [Loga.vn]

Xe ôtô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị:

Câu 5 [49563] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 6 [49561] - [Loga.vn]

Quán tính là:

Câu 7 [49559] - [Loga.vn]

Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn, chiếc bàn vẫn đứng yên ?

Câu 8 [49557] - [Loga.vn]

Một quả dọi được treo trên sợi dây đứng yên. Hỏi lúc đó quả dọi có chịu tác dụng của lực nào không? Tại sao quả dọi đứng yên?

Câu 9 [49555] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nhận biết lực ?

Câu 10 [49552] - [Loga.vn]

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Câu 11 [49546] - [Loga.vn]

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

Câu 12 [49311] - [Loga.vn]

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

Câu 13 [49310] - [Loga.vn]

Khi vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì:

Câu 14 [49309] - [Loga.vn]

Thế nào là hai lực cân bằng ?

Câu 15 [49308] - [Loga.vn]

Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 5kg?

Câu 16 [49307] - [Loga.vn]

Hình nào sau đây biểu diễn đúng lực kéo F tác dụng lên vật theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 20N?

Câu 17 [49306] - [Loga.vn]

Trong hình vẽ dưới đây, đặc điểm của lực là:

Câu 18 [49303] - [Loga.vn]

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

Câu 19 [49301] - [Loga.vn]

Trong các câu sau, câu nào sai?

Câu 20 [49299] - [Loga.vn]

Véc tơ lực được biểu diễn như thế nào?

Câu 21 [49298] - [Loga.vn]

Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ ?

Câu 22 [49297] - [Loga.vn]

Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố :

Câu 23 [49296] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc 40 km/h; nửa thời gian sau đi với vận tốc 30 km/h. Vận tốc trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động là:

Câu 24 [49294] - [Loga.vn]

Một viên bi chuyển động trên một máng nghiêng dài 40cm mất 2s rồi tiếp tục chuyển động trên đoạn đường nằm ngang dài 30cm mất 5s. Vận tốc trung bình của viên bi trên cả 2 đoạn đường là:

Câu 25 [49289] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi đoạn đường dầu dài bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là 36km/h.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 26 [49285] - [Loga.vn]

Một người đi bộ đi đều trên đoạn đường đầu dài 2 km với vận tốc 2 m/s, đoạn đường sau dài 2,2 km người đó đi hết 0,5 giờ. Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường là:

Câu 27 [49283] - [Loga.vn]

Một người đi được quãng đường S1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường S2 hết thời gian t2 giây. Vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường S­1 và S2 là:

Câu 28 [49279] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều ?

Câu 29 [49277] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là:

Câu 30 [49276] - [Loga.vn]

Một người đi quãng đường dài 1,5 km với vận tốc 10m/s. thời gian để người đó đi hết quãng đường là:

Câu 31 [49273] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km. Trong các kết quả vận tốc sau kết quả nào sai?

Câu 32 [49272] - [Loga.vn]

Vận tốc của ô tô là 40 km/ h, của xe máy là 11,6 m/s, của tàu hỏa là 600m/ phút.Cách sắp xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng.

Câu 33 [49270] - [Loga.vn]

Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng.

Câu 34 [49268] - [Loga.vn]

Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 35 [49267] - [Loga.vn]

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai?

Câu 36 [49265] - [Loga.vn]

Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 37 [49262] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:

Câu 38 [49260] - [Loga.vn]

Một chiếc ô tô đang chạy, người soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 39 [49259] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Câu 40 [49258] - [Loga.vn]

Trong các ví dụ về vật đứng yên so với vật mốc sau đây ví dụ nào là sai.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook