Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ MÔN VẠT LÝ THPTQG 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI LẦN 3 có lời giải chi tiết

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47575] - [Loga.vn]

Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n = \[\sqrt{3}\] dưới góc tới 6$0^0$, coi không khí có chiết suất tuyệt đối là 1. Góc khúc xạ có giá trị

Câu 2 [47574] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E =12V, điện trở trong r = 1\[\Omega \] , mạch ngoài có điện trở R = 5\[\Omega \]. Cường độ dòng điện trong mạch là :

Câu 3 [47573] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn $S_1$, $S_2$  cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình\[{{u}_{1}}={{u}_{2}}=A\cos (\omega t)\]. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn này tạo ra là \[\lambda \] = 4cm. Trên mặt nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của $S_1S_2$  nhất; số điểm dao động cùng pha với $S_1$, $S_2$ nằm trên vân này và thuộc hình tròn đường kính $S_1S_2$ là   

           

Câu 4 [47572] - [Loga.vn]

Hai chất điểm (1) và 2) có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ hai kể từ lúc ban đầu t= 0, tỉ số động năng của hai chất điểm \[\frac{{{\text{W}}_{\text{d1}}}}{{{\text{W}}_{d2}}}\] bằng:

           

Câu 5 [47571] - [Loga.vn]

Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.1$0^{-4}$ T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 3$0^o$. Từ thông qua khung dây có độ lớn là

Câu 6 [47570] - [Loga.vn]

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15cm. I là một điểm trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 7,5cm. Điểm sáng M dao động điều hòa theo phương vuông góc với trục chính với tần số 5Hz, biên độ 4cm , quanh vị trí cân bằng trùng với I, M’ là ảnh của M qua thấu kính. Vận tốc tương đối của M’ đối với M khi M qua vị trí cân bằng có độ lớn bằng

Câu 7 [47569] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dài l = 1,6m dao động điều hòa với biên độ 16cm. Lấy \[\pi \] = 3,14. Biên độ góc của dao động gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 8 [47568] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x theo thời gian t như hình bên. Tần số dao động của chất điểm bằng

Câu 9 [47567] - [Loga.vn]

Cho cường độ âm chuẩn là \[{{I}_{0}}={{10}^{-12}}\]W/$m^2$. Một âm có mức cường độ âm là 80dB thì có cường độ âm là

Câu 10 [47566] - [Loga.vn]

Hai tấm kim loại phẳng nhiễm điện trái dấu đặt nằm ngang trong dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều có vectơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] hướng từ trên xuống dưới và E = 2.1$0^4$ V/m. Một quả cầu bằng sắt bán kính 1cm mạng điện tích q nằm lơ lửng ở khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/$m^3$, của dầu là 800kg/$m^3$, lấy g = 10m/$s^2$, \[\pi \]= 3,14. Giá trị điện tích q gần giá trị nào nhất sau đây ?

Câu 11 [47565] - [Loga.vn]

Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I= 1A. Cho biết bạc có khối lượng mol là 108g/mol, hóa trị là 1. Lượng bạc bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là

Câu 12 [47564] - [Loga.vn]

Khung dây MNP mang dòng điện I= 10A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4mT với các đường sức từ song song với cạnh MN. Cho MP = 5cm và tam giác vuông tại M. Lực từ tác dụng lên cạnh PN bằng

Câu 13 [47563] - [Loga.vn]

Một người chưa đeo kính nhìn được vật gần nhất cách mắt 12cm. Khi đeo kính sát mắt, người này đọc được sách gần nhất cách mắt 24cm. Tiêu cự của kính đeo là

Câu 14 [47562] - [Loga.vn]

Mắc vào nguồn E = 12V điện trở $R_1$ = 6\[\Omega \] thì dòng điện trong mạch là 1,5A. Mắc thêm vào mạch điện trở $R_2$ song song với $R_1$ thì thấy công suất của mạch ngoài không thay đổi so với khi chưa mắc. Giá trị của $R_2$ là

Câu 15 [47561] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos (\pi t-\frac{\pi }{6})\]cm; \[{{x}_{2}}=4\cos (\pi t-\frac{\pi }{2})\]cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 16 [47560] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = 10nCvà $q_2$ = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi \[\varepsilon \]=2. Hệ số \[k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}\]. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

Câu 17 [47559] - [Loga.vn]

Khi đặt hiệu điện thế \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\]V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của $U_0$ bằng .

Câu 18 [47558] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều chạy qua một đoạn mạch RC gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C biến đổi điều hòa theo thời gian được mô tả bằng đồ thị như hình bên. Cho R = 100 \[\Omega \] và \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }\]F. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

 

Câu 19 [47557] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q=5\[\mu \]C, khối lượng m=50g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t= 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4cm rồi thả nhẹ. Đến thời điểm t= 0,1s thì thiết lập một điện trường đều trong thời gian 0,1s, biết vectơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] nằm ngang, dọc theo trục, hướng theo chiều lò xo dãn và E= 1$0^5$ V/m, lấy \[g={{\pi }^{2}}=10\]m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là

Câu 20 [47556] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với cùng biên độ 2 mm và giữa hai điểm dao động với cùng biên độ 3mm đều bằng 10cm. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây gần giá trị nào nhất sau đây ?

Câu 21 [47555] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đơn được xem là dao động điều hoà khi

Câu 22 [47554] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí

Câu 23 [47553] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai khi nói về lực Lorenxơ? Độ lớn của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v}$ trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$ tỉ lệ với

Câu 24 [47552] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì góc khúc xạ  

Câu 25 [47551] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

Câu 26 [47550] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 27 [47549] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm là L, cường độ dòng điện trong ống dây là i. Biết trong khoảng thời gian ∆t dòng điện biến thiên ∆i. Biểu thức suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

Câu 28 [47548] - [Loga.vn]

Khi nghe hai ca sĩ hát ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng hát của từng người là do  

Câu 29 [47547] - [Loga.vn]

Hai đèn giống nhau có cùng hiệu điện thế định mức U. Nếu mắc nối tiếp hai đèn vào nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 2U thì

Câu 30 [47546] - [Loga.vn]

Dòng điện không đổi là dòng điện có

Câu 31 [47545] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện i = 4cos100πt A có pha tại thời điểm t là

Câu 32 [47544] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 33 [47543] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $u_0$cosωt ($U_0$ không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi  

Câu 34 [47542] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của chất bán dẫn tinh khiết?

Câu 35 [47541] - [Loga.vn]

Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

Câu 36 [47540] - [Loga.vn]

Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì chiều dài của dây phải bằng

Câu 37 [47539] - [Loga.vn]

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Tại trung điểm của đoạn $S_1S_2$. , phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động  

Câu 38 [47538] - [Loga.vn]

Mắt thường và mắt cận nhìn được xa nhất khi

Câu 39 [47537] - [Loga.vn]

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu 40 [47536] - [Loga.vn]

Khi nói về việc nhận biết loại thấu kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook