Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN II KHOA HỌC TỰ NHIÊN VẬT LÝ ĐẠI HỌC VINH THPT CHUYÊN

ctvloga255
24 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57052] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa cùng biên độ \[A=10\]cm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang trên hai trục ${{O}_{1}}{{x}_{1}}$và ${{O}_{2}}{{x}_{2}}$vuông góc với nhau như hình vẽ. Con lắc thứ nhất có vị trí cân bằng là \[{{O}_{1}}\], dao động theo phương trình ${{x}_{1}}=10\cos \left( \omega t \right)$cm. Con lắc thứ hai có vị trí cân bằng là \[{{O}_{2}}\], dao động theo phương trình ${{x}_{2}}=10\cos \left( \omega t+\varphi \right)$cm. Biết ${{O}_{1}}{{O}_{2}}=5$cm. Để các vật (có kích thước nhỏ) không va chạm vào các lò xo trong quá trình dao động thì giá trị của \[\varphi \] có thể là

Câu 2 [57051] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, trong đó giá trị biến trở R và điện dung C của tụ có thể thay đổi được, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt giá trị điện dung $C={{C}_{1}}=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }$F rồi thay đổi giá trị biến trở R thì nhận thấy điện áp hiệu dụng \[{{U}_{AM}}\] đạt giá trị nhỏ nhất là \[{{U}_{1}}\] khi \[R=0\]. Đặt giá trị điện dung $C={{C}_{2}}=\frac{{{10}^{-3}}}{6\pi }$F rồi thay đổi giá trị biến trở \[R\] thì nhận thay điện áp hiệu dụng \[{{U}_{AM}}\] đạt giá trị lớn nhất là \[{{U}_{2}}=3{{U}_{1}}\] khi \[R=0\]. Biết tần số dòng điện là 50 Hz. Giá trị của độ tự cảm \[L\] là

Câu 3 [57050] - [Loga.vn]

Một sóng ngang lan truyền trên mặt nước với tần số góc $\omega =10$ rad/s, biên độ \[A=20\]cm. Khi một miếng gỗ đang nằm yên trên mặt nước thì sóng bắt đầu truyền qua. Hỏi miếng gỗ sẽ được sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn nhất là bao nhiêu? (coi rằng miếng gỗ sẽ rời khỏi mặt nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia tốc trọng trường \[g=10\]m/s2)

Câu 4 [57049] - [Loga.vn]

Giao thoa khe Y – âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng \[\lambda \], khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất lỏng có chiết suất \[n=1,6\]và dịch chuyển màn quan sát cách xa màn chứa hai khe thêm 0,5 m thì khoảng vân bây giờ sẽ là

Câu 5 [57048] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một điện trường đều thẳng đứng hướng xuống. Vật dao động được tích điện nên nó chịu tác dụng của lực điện hướng xuống. Khi vật đang dao động thì điện trường đột ngột bị ngắt. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 6 [57047] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

Câu 7 [57046] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền trên sợi dây dài theo trục \[Ox\]. Tại một thời điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ, phần tử tại \[M\] đang đi xuống với tốc độ $20\pi \sqrt{2}$cm. Biết rằng khoảng cách từ vị trí cân bằng của phần tử tại \[M\] đến vị trí cân bằng của phần tử tại \[O\] là 9 cm. Chiều và tốc độ truyền của sóng là

Câu 8 [57045] - [Loga.vn]

Trong một động cơ điện không đồng bộ, từ trường quay với tốc độ 3000 vòng/phút, roto quay với tốc độ 48 vòng/giây. Dòng điện cảm ứng trong roto biến thiên với tần số bằng

Câu 9 [57044] - [Loga.vn]

Vật sáng AB vuông góc với một trục chính của một thấu kính sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự \[f\] của thấu kính là

Câu 10 [57043] - [Loga.vn]

Hai đoạn mạch xoay chiều \[X\], \[Y\] đều gồm các phần tử điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây mắc nối tiếp. Khi mắc \[X\] vào một nguồn điện xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua \[X\] là 1 A. Khi mắc \[Y\] vào nguồn điện trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua \[Y\] là 2 A. Nếu mắc nối tiếp \[X\] và \[Y\] vào nguồn trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch không thể nhận giá trị

Câu 11 [57042] - [Loga.vn]

Để đo độ sâu vực sâu nhất thế giới Mariana ở Thái Bình Dương, người ta dùng phương pháp định vị hồi âm bằng sóng siêu âm. Sau khi phát ra siêu âm hướng xuống biển thì sau 14,53 giây, người ta mới nhận được tín hiệu phản xạ của nó tự đáy biển. Vận tốc truyền của siêu âm trong nước biển là 1500 m/s, trong không khí là 340 m/s. Độ sâu vực Mariana là

Câu 12 [57041] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng \[k\]. Khi con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương thẳng đứng với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng 0. Nhưng khi con lắc này dao động điều hòa tự do trên mặt phẳng nghiêng ${{30}^{0}}$ so với phương ngang cũng với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng \[v\]. Nếu con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương ngang với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng

Câu 13 [57040] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=720$nm và bức xạ màu lục có bước sóng ${{\lambda }_{2}}=560$nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?

Câu 14 [57039] - [Loga.vn]

Cho hai điểm \[A\] và \[B\] cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm đặt tại điểm \[O\] gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại \[A\] là 36 V/m, tại \[B\] là 9 V/m. Cường độ điện trường tại điểm \[M\] có khoảng cách \[OM\] thỏa mãn $\frac{2}{O{{M}^{2}}}=\frac{1}{O{{A}^{2}}}+\frac{1}{O{{B}^{2}}}$có giá trị là

Câu 15 [57038] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện. Nối đoạn mạch này vào hai cực của một acquy có suất điện động 12 V thì trên tụ được tính một điện tích bằng \[Q\]. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 12 V thì điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với giá trị cực đại bằng $\sqrt{2}Q$và chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch $\frac{\pi }{3}$. Hệ số công suất của cuộn dây là

Câu 16 [57037] - [Loga.vn]

Hai nguồn phát sóng kết hợp \[A\], \[B\] trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình ${{u}_{A}}=6\cos \left( 20\pi t \right)$mm; ${{u}_{B}}=4\cos \left( 20\pi t \right)$mm. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng $v=40$cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn \[AB=20\] cm. Số điểm dao động với tốc độ cực đại bằng $16\pi $cm/s trên đoạn \[AB\] là

Câu 17 [57036] - [Loga.vn]

Đồ thị biểu diễn chu kì dao động bé của con lắc đơn theo chiều dài dây treo là đường

Câu 18 [57035] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, \[A\] là một điểm nút, \[B\] là điểm bụng gần \[A\] nhất. Gọi \[L\] là khoảng cách giữa \[A\] và \[B\] ở thời điểm \[t\]. Biết rằng giá trị của \[{{L}^{2}}\] phụ thuộc vào thời gian được mô tả bởi đồ thị như hình bên. Điểm \[N\] trên dây có vị trí cân bằng là trung điểm của \[AB\] khi dây duỗi thẳng. Gia tốc dao động của \[N\] có giá trị lớn nhất bằng

Câu 19 [57034] - [Loga.vn]

Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi electron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra photon có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$, khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra photon có bước sóng ${{\lambda }_{2}}$. Khi electron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra photon có bước sóng là

Câu 20 [57033] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là \[{{10}^{-8}}\]C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là $20\pi $mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu 21 [57032] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \[L\] một điện áp xoay chiều có tần số \[f\]. Cảm kháng của cuộn dây có biểu thức

Câu 22 [57031] - [Loga.vn]

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng

Câu 23 [57030] - [Loga.vn]

Chu kì dao động của con lắc lò xo được xác định theo biểu thức

Câu 24 [57029] - [Loga.vn]

Cho đường đặc trưng Vôn – Ampe của hai vật dẫn có điện trở\[{{R}_{1}}\], ${{R}_{2}}$như hình vẽ. Chọn kết luận đúng

Câu 25 [57028] - [Loga.vn]

Hiện nay người ta thường dùng cách nào để làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng

Câu 26 [57027] - [Loga.vn]

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?

Câu 27 [57026] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng, gọi $\Delta \varphi $ là độ lệch pha của hai sóng thành phần cùng tần số điểm \[M\]. Với \[n\] là số nguyên, biên độ dao động tổng hợp tại \[M\] trong vùng giao thoa đạt cực đại khi $\Delta \varphi $ có trị số bằng

Câu 28 [57025] - [Loga.vn]

Quang phổ của ánh sáng mặt trời thu được trên mặt đất là

Câu 29 [57024] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động với phương trình $x=4\cos \left( 4\pi t-\frac{\pi }{2} \right)$cm (\[t\] tính bằng giây). Tại thời điểm \[t=0\], vật nặng có li độ bằng

Câu 30 [57023] - [Loga.vn]

Tốc độ của sóng truyền dọc theo trục của một lò xo phụ thuộc vào

Câu 31 [57022] - [Loga.vn]

Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

Câu 32 [57021] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều không được sử dụng để

Câu 33 [57020] - [Loga.vn]

Mức cường độ âm được xác định theo biểu thức

Câu 34 [57019] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$(trong đó \[A\], \[\omega \] là các hằng số dương, \[\varphi \] là hằng số). Tần số góc của dao động là

Câu 35 [57018] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Câu 36 [57017] - [Loga.vn]

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là

Câu 37 [57016] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ truyền trong chân không, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 38 [57015] - [Loga.vn]

Trong hình vẽ là

Câu 39 [57014] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha có biên độ

Câu 40 [57013] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tùy thuộc vào

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook