Chi tiết đề thi

Đề thi thử vật lí THPTQG2019 Loga.vn

ctvloga300
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
33
41 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47384] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật bằng

Câu 2 [53074] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 3 [39532] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T = 2,4 s khi ở trên mặt đất. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt trăng 81 lần, và bán kính Trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc khi đưa lên mặt trăng là

Câu 4 [38331] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O, có phương trình li độ \[x=3\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{2} \right)\] (x tính bằng cm; t tính bằng s). Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 5 [57347] - [Loga.vn]

Một sợi dây nhẹ khối lượng không đáng kể có chiều dài l = 1,3m, được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao động điều hòa cùng biên độ góc${{\alpha }_{0}}$, tại một nơi trên mặt đất, ban đầu cả hai con lắc qua vị trí cân bằng, khi một con lắc lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì con lắc thứ hai lệch một góc $\frac{{{\alpha }_{0}}}{2}$ so với phương thẳng đứng lần đầu tiên. Chiều dài của một trong hai con lắc là

Câu 6 [32431] - [Loga.vn]

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm. Một học sinh đo chiều dài con lắc đơn có kết quả là \[\ell =0,8000\pm 0,0002\,m\] thì chu kỳ dao động \[T=1,7951\pm 0,0001s\]. Gia tốc trọng trường tại đó là

Câu 7 [43719] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ làm bằng vật liệu cách điện có độ cứng k = 50 N/m, một đầu được gắn cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = 5 μC, khối lượng m = 50 g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,1 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,1 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E = 1$0^5$ V/m. Lấy g = 10 m/$s^2$,$π^2$ = 10 . Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được gần nhất giá trị nào sau đây?

Câu 8 [30908] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng vật nặng m = 10 g. Con lắc thứ nhất mang điện tích q, con lắc thứ hai không tích điện. Đặt cả hai con lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E= 11.${{10}^{4}}$  V/m. Trong cùng một thời gian, nếu con lắc thứ nhất thực hiện 6 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện 5 dao động. Tính q. Cho g =10 m/${{s}^{2}}$ . Bỏ qua sức cản của không khí

Câu 9 [40167] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 4 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn thẳng MO là 6, trên đoạn thẳng NO là 4 và trên đoạn thẳng MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 10 [57508] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có bước sóng λ = 3π (m) , tốc độ truyền sóng v = 6 (m/s), biên độ sóng A = 2 (cm) và không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất có sóng truyền qua bằng

Câu 11 [30357] - [Loga.vn]

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta \varphi =\left( k+0,5 \right)\pi $ rad với k là số nguyên. Tính tần số sóng, biết f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

Câu 12 [40765] - [Loga.vn]

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp Α và Β cách nhau 100 cm dao động ngược pha, cùng chu kì 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 3 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với ΑB tại Β. Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng

Câu 13 [52388] - [Loga.vn]

T đim A bt đầu th rơi t do mt ngun phát âm công suất không đi. Khi chạm đất tại B nguồn âm đứng yên luôn. Tại C khoảng giữa A B (nhưng không thuộc AB) một máy M đo mức cường độ âm, C cách AB 12m. Biết khoảng thời gian từ khi thả nguồn đến khi máy M thu được âm mức cường độ âm cực đại, lớn hơn 1,528 (s) so với khoảng thời gian từ đó đến khi máy M thu được âm mức cường độ âm không đổi, đồng thời hiệu 2 khoảng cách tương ứng này 11m. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/${{s}^{2}}$ . Hiệu giữa mức cường độ âm cuối cùng đầu tiên giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 14 [56647] - [Loga.vn]

Một sóng ngang lan truyền trên mặt nước với tần số góc $\omega =10$ rad/s, biên độ \[A=20\]cm. Khi một miếng gỗ đang nằm yên trên mặt nước thì sóng bắt đầu truyền qua. Hỏi miếng gỗ sẽ được sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn nhất là bao nhiêu? (coi rằng miếng gỗ sẽ rời khỏi mặt nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia tốc trọng trường \[g=10\]m/s2)

Câu 15 [39020] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

Câu 16 [56521] - [Loga.vn]

 Một cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ 5 A xuống 0 trong khoảng thời gian là 0,1 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là

 

Câu 17 [45661] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trên thân một tụ điện có ghi: 470µF – 16V.

Câu 18 [55789] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại U0 và chu kì dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của I0

Câu 19 [57349] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ${{Z}_{L}}$và tụ điện có dung kháng ${{Z}_{C}}=3{{Z}_{L}}$. Vào một thời điểm khi điện áp trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 10V và 20V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện là

Câu 20 [57987] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), độ tự cảm L = 0,7/π (H), tụ điện có điện dung 0,1/π (mF) và một biến trở R. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 120 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là

Câu 21 [44350] - [Loga.vn]

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R_1$ = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-3}}}{4\pi }F\] đoạn mạch MB gồm điện trở thuần $R_2$ mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là \[u=50\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{5\pi }{12} \right)V,\,\,{{u}_{MB}}=150\cos 100\pi t\]. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

Câu 22 [41999] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được và t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Khi tần số bằng 20 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 170 W. Khi tần số bằng 40 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 127,5 W. Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 23 [35639] - [Loga.vn]

Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?

Câu 24 [39313] - [Loga.vn]

Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo

Câu 25 [41969] - [Loga.vn]

Khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 26 [46961] - [Loga.vn]

Vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính, tạo ra ảnh A1B1 = 4 cm rõ nét trên màn. Giữ vật và màn cố định, di chuyển thấu kính dọc theo trục chính đến một vị trí khác thì lại thu được ảnh A2B2 = 6,25 cm rõ nét trên màn. Độ cao vật AB bằng

Câu 27 [47517] - [Loga.vn]

Trong thí nghiêm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a có thể thay đổi (nhưng $S_1$ và $S_2$ luôn cách đều S). Xét điểm M trên mà, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó tương ứng là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách $S_1S_2$ thêm 2∆a thì tại M là:

Câu 28 [57306] - [Loga.vn]

 Một điện cực phẳng bằng nhôm được rọi bằng bức xạ tử ngoại có bước sóng λ = 0,45μm. Bên ngoài điện cực có một điện trường cản có cường độ E = 1100V/m. Giới hạn quang điện của nhôm là 0,5μm. Electron quang điện sẽ rời xa bề mặt điện cực một khoảng cực đại là

         

Câu 29 [23636] - [Loga.vn]

Tia X là sóng điện từ có bước sóng:

Câu 30 [55650] - [Loga.vn]

Chất phóng xạ pôlôni $_{84}^{210}Po$ phát ra tia \[\alpha \] và biến đổi thành chì $_{82}^{206}Pb$. Cho chu kì bán rã của $_{84}^{210}Po$ là 138 ngày. Ban đầu (\[t=0\]) có một mẫu pôlôni nguyên chất, tại thời điểm \[{{t}_{1}}\], tỉ số giữa số hạt nhân Poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là \[\frac{1}{3}\]. Tại thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+138\] ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu là

Câu 31 [36315] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hidro, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính \[5,{{3.10}^{-9}}cm,\] biết điện tích của chúng có cùng độ lớn\[1,{{6.10}^{-19}}C\], hệ số tỷ lệ \[k\text{ }=\text{ }{{9.10}^{9}}N/m.\] Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân của chúng là

Câu 32 [47620] - [Loga.vn]

Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

Câu 33 [46310] - [Loga.vn]

Electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại thì bay vào từ trường đều với cảm ứng từ B = 10-5 T theo quỹ đạo tròn mà hính chiếu của electron lên một đường kính sẽ dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Cho khối lượng electron là 9,1.10-31 kg và điện tích của electron là –1,6.10-19 C. Vận tốc của electron có độ lớn là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook