Chi tiết đề thi

Đề thi Vật Lý lần 8 - Có lời giải chi tiết

ctvloga6
1 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45718] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ theo thời gian được biễu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2017 hai chất điểm cách nhau 2cm theo phương Ox là 

Câu 2 [45717] - [Loga.vn]

Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử

Câu 3 [45716] - [Loga.vn]

Máy biến áp là thiết bị

Câu 4 [45715] - [Loga.vn]

Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

Câu 5 [45714] - [Loga.vn]

Biết khối lượng của proton, notron, hạt nhân ${}_{8}^{16}O$ lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 15,9904u và 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_{8}^{16}O$ xấp xỉ bằng

Câu 6 [45713] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m = 0,1 kg dao động điều hòa với phương trình x = 5cos2t (cm). Động năng của vật khi chuyển động qua vị trí có li độ x = 3 cm là

Câu 7 [45712] - [Loga.vn]

Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

Câu 8 [45711] - [Loga.vn]

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

Câu 9 [45710] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 10 [45709] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của kim loại đồng là 300 nm. Công thoát electron kim loại này là

Câu 11 [45708] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 250 g treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật được kéo ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 5 cm rồi được truyền vận tốc 50 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 12 [45707] - [Loga.vn]

Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10 kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8mm, lấy g=10m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một số electron và rơi xuống với gia tốc 6m/s2. Tính số hạt electron mà hạt bụi đã mất?

Câu 13 [45706] - [Loga.vn]

Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vì

Câu 14 [45705] - [Loga.vn]

Cho mạch điện AB gồm nguồn điện có suất điện động \[\xi \]=12V và điện trở trong r=1,1Ω nối tiếp với điện trở R = 4,9Ω. Biết hiệu điện thế UAB=0, và dòng điện đi ra từ cực dương của nguồn. Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn?

Câu 15 [45704] - [Loga.vn]

Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây ?

Câu 16 [45703] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu 17 [45702] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là

Câu 18 [45701] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V), có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là

Câu 19 [45700] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (U0, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất theo R. Hệ số công suất của mạch khi $R=2,3\Omega $

Câu 20 [45699] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Câu 21 [45698] - [Loga.vn]

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V và cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây cuốn là 8 W và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là

Câu 22 [45697] - [Loga.vn]

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 ở cách nhau 8 cm thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng biên độ, cùng tần số f = 10 Hz cùng pha. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Trên mặt chất lỏng sẽ quan sát thấy

Câu 23 [45696] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ vào hai khe. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,5 mm. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp trên màn đo được là 1,2 cm. Nếu dịch chuyển màn ra xa 2 khe thêm 30 cm thì đo được khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Bước sóng λ bằng

Câu 24 [45695] - [Loga.vn]

Cho phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương, cuần tần số là x1 = 3sin10πt (cm) và x2 = 4cos10πt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ tại thời điểm t = 0 là

Câu 25 [45694] - [Loga.vn]

Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

Câu 26 [45693] - [Loga.vn]

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

Câu 27 [45692] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là

Câu 28 [45691] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là

Câu 29 [45690] - [Loga.vn]

Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

Câu 30 [45689] - [Loga.vn]

Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về

Câu 31 [45688] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch mắc nối gồm cuộn cảm thuần L có điện trở thuần r và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu khi tần số của mạch giữ bằng f1 thì tổng trở của cuộn dây là 100 Ω. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp hiệu dụng trên tụ điện cực đại thì giữ điện dung của tụ điện không đổi. Sau đó thay đổi tần số f thì cường độ hiệu dụng trong mạch thay đổi và khi f = f2 = 100 Hz thì cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại. Độ tự cảm của cuộn dây là

Câu 32 [45687] - [Loga.vn]

Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn

Câu 33 [45686] - [Loga.vn]

Một ống tia X phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống là

Câu 34 [45685] - [Loga.vn]

Điều nào đúng khi nói về phương dao động của phần tử môi trường trong một sóng dọc

Câu 35 [45684] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động lí tưởng. Lúc cường độ trong mạch bằng không thì hiệu điện thế trên tụ bằng 10 V. Xác định hiệu điện thế trên tụ điện vào lúc năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp ba lần năng lượng điện trường trong tụ điện

Câu 36 [45683] - [Loga.vn]

Thứ tự các loại sóng trong thang sóng điện từ theo bước sóng giảm dần là

Câu 37 [45682] - [Loga.vn]

Dùng một hạt α có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{13}^{27}Al$ đang đứng yên gây ra phản ứng

15

$\alpha +{}_{13}^{27}Al\to {}_{0}^{1}n+{}_{15}^{30}P$ . Phản ứng này thu năng lượng là 1,2 MeV . Hạt nơtrôn bay ra theo phương vuông góc hợp với phương bay tới của hạt α. Coi khối lượng của các hạt bằng số khối (tính theo đơn vị u). Hạt ${}_{15}^{30}P$ bay theo phương hợp với phương bay tới của hạt α một góc xấp xỉ bằng

Câu 38 [45681] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều có hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chứa 2 trong 3 phần tử thuộc loại điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào mạch là $u=200\sqrt{2}\sin 2\pi t$ (V) với f thay đổi được. Vôn kế lí tưởng đo hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu hộp Y, ampe kế lí tưởng đo cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. Khi điều chỉnh để f = f1 = 50 Hz thì ampe kế chỉ I1 = 0,4 A và vôn kế chỉ U1 = 0. Khi thay đổi f thì số chỉ của ampe kế thay đổi và khi f = f2 = 100 Hz thì số chỉ của ampe kế đạt cực đại và bằng I2 = 0,5 A. Hãy xác định các phần tử nằm trong hộp X và hộp Y

Câu 39 [45680] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định, khi trên dây này có sóng dừng với tần số f = 10 Hz thì ngoài hai đầu dây còn quan sát được trên dây có 2 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 40 [45679] - [Loga.vn]

Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành phần: P1 theo phương của dây và P2 vuông góc với dây thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook