Chi tiết đề thi

đề vật lý 7

tranducmanh020907z
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
6
11 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35339] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3+\sqrt{{{x}^{2}}-2x+5}$ .

Câu 2 [64646] - [Loga.vn]

Câu 3 [26068] - [Loga.vn]

Hãy xác định a, b, c để hàm số $y=a{{x}^{2}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ:

Câu 4 [54766] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+2\] có số điểm cực trị là

Câu 5 [15837] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 6 [20200] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook