Chi tiết đề thi

điện cơ chuyển động

149601399491090
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49671] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất khí ?

Câu 2 [49657] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng ?

Câu 3 [54349] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một vật được thả vào dầu. Khi trọng lượng cuả vật lớn hơn lực đẩy Acsimets thì:

Câu 4 [54343] - [Loga.vn]

Áp suất tác dụng lên thành trong của một hộp đồ hộp chưa mở là 780mmHg. Người ta đánh rơi nó xuống đáy biển ở độ sâu 320m. Hiện tượng gì sẽ xảy ra với hộp đó? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/ m3, của nước biển là 10300 N/ m3.

Hãy chọn đáp án đúng

Câu 5 [54339] - [Loga.vn]

Hai bình đáy rời có cùng tiết diện đáy được nhúng xuống nước đến độ sâu nhất định (hình).

Nếu đổ 1 kg nước vào mỗi bình thì vừa đủ để đáy rời khỏi bình. Nếu thay 1kg nước bằng 1kg chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn của nước thì các đáy bình có rời ra không?

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 6 [54336] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng.

​​​​​​​

Câu 7 [49667] - [Loga.vn]

Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau?

Câu 8 [49658] - [Loga.vn]

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

Câu 9 [54346] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là đúng:

Câu 10 [54366] - [Loga.vn]

Hai vật đặc cùng làm bằng nhôm, vật A có khối lượng lớn hơn vật B. Cả hai vật cùng rơi xuống từ một độ cao như nhau. Thế năng lớn nhất của vật nào lớn hơn?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook