Chi tiết đề thi

fhhyurtyjtyku

duchoang
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31405] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là:

Câu 2 [24704] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 $m/{{s}^{2}}$. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài 8 cm thì vật có vận tốc $20\sqrt{3}$cm/s. Chiều dài dây treo con lắc là:

Câu 3 [39706] - [Loga.vn]

Dao động của chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=3\cos \left( \frac{2\pi }{3}t-\frac{\pi }{2} \right)\] và \[{{x}_{2}}=3\sqrt{3}\cos \left( \frac{2\pi }{3}t \right)\](x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là

Câu 4 [37748] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t = 0s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu 5 [23723] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì?

Câu 6 [39882] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Gia tốc của vật dao động điều hòa

Câu 7 [41655] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần theo thời gian là

Câu 8 [35863] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Câu 9 [38397] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất, nếu chỉ tăng chiều dài dây treo của con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động nhỏ của con lắc nơi đó sẽ

Câu 10 [39887] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

Câu 11 [40811] - [Loga.vn]

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:

Câu 12 [30345] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Tại thời điểm t, li độ của dao động thứ 1 là 15 mm thì li độ tổng hợp của hai dao động trên là 45 mm; li độ của dao động thứ 2 bằng:

Câu 13 [30481] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau có biên độ lần lượt là ${{A}_{1}}$ và${{A}_{2}}$ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 14 [44535] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu $t_o$ = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là

Câu 15 [24775] - [Loga.vn]

Giá trị trung bình theo thời gian của $4{{\sin }^{2}}100\pi t$ là:

Câu 16 [37984] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng khi nói về sự tổng hợp dao động

Câu 17 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 18 [41455] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Câu 19 [30196] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 20 [41995] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm. Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = 1 cm và AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 6 mm thì li độ của M2 là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook