Chi tiết đề thi

Hàm số lớp 12

leminhtrihcmus
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31758] - [Loga.vn]

Hàm số

Câu 2 [45603] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3x$ nghịch biến trên khoảng nào ?

Câu 3 [41094] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị.

Câu 4 [31762] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng $y=x-1$  cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+3$  tại hai điểm phân biệt; kí hiệu $\left( {{x}_{1}};{{y}_{1}} \right),\left( {{x}_{2}};{{y}_{2}} \right)$ là tọa độ của hai điểm đó. Tính ${{y}_{1}}+{{y}_{2}}$

Câu 5 [27334] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s=-\frac{21}{6}{{t}^{3}}+\frac{2017}{4}{{t}^{2}}+t-\frac{110}{23}$ trong đó t tính bằng (s) và s tính bằng (m). Thời điểm vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là

Câu 6 [36251] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 7 [297] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-5\] trên \[\left[ -2;3 \right]\] bằng

Câu 8 [30047] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?

Câu 9 [15711] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R},$ bảng biến thiên như sau.

Kết luận nào sau đây đúng?

   

Câu 10 [15852] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook