Chi tiết đề thi

Hdbhbwnbsbsvdv

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30476] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động f được tính bằng biểu thức

Câu 2 [44822] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 3 [42296] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 4 [41655] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần theo thời gian là

Câu 5 [6843] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + 0,5π). Mốc thời gian được chọn là lúc chất điểm:

Câu 6 [37830] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

Câu 7 [38063] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, con lắc chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc của ngoại lực thì biên độ dao động cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2

Câu 8 [38082] - [Loga.vn]

Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 9 [23703] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 10 [11510] - [Loga.vn]

Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo :

Câu 11 [39467] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thởi điểm t là

Câu 12 [39323] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 13 [5194] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình ${{x}_{1}}=3\cos \left( 4t+\frac{\pi }{2} \right)$ cm và ${{x}_{2}}=A\cos \left( 4t \right)$cm. Biết khi động năng của vật bằng một phần ba năng lượng dao động thì vật có tốc độ $8\sqrt{3}$ cm/s. Biên độ A2 bằng:

Câu 14 [35868] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 15 [23708] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 16 [44528] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 17 [46468] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa hai đại lượng nào sau đây dao động ngược pha nhau?

Câu 18 [39901] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 19 [35965] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật nặng của con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực đại của lò xo khi vật dao động là:

Câu 20 [24769] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình  cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí x = $2\sqrt{2}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của $\varphi $là:

Câu 21 [37810] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là:

Câu 22 [39562] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là Fmax = 2 N, gia tốc cực đại của vật là amax = 2 m/s2. Khối lượng của vật là:

Câu 23 [37743] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Asin(ωt) là hai dao động

Câu 24 [32707] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại ${{v}_{0}}$ . Chu kỳ dao động của vật là

Câu 25 [37746] - [Loga.vn]

Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 26 [38996] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Độ lớn cực đại của lực kéo về tác dụng lên con lắc là :

Câu 27 [4650] - [Loga.vn]

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:

Câu 28 [42244] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 29 [39497] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với li độ s, li độ góc là α, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực kéo về là

Câu 30 [31817] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu 31 [24704] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 $m/{{s}^{2}}$. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài 8 cm thì vật có vận tốc $20\sqrt{3}$cm/s. Chiều dài dây treo con lắc là:

Câu 32 [23705] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 33 [6837] - [Loga.vn]

Tại một nơi chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

Câu 34 [41040] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 35 [38846] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm là:

Câu 36 [23714] - [Loga.vn]

Dao động tắt dần:

Câu 37 [4645] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 0,8 m hai đầu cố định đang dao động với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Khi trên dây có sóng dừng thì số bụng sóng là:

Câu 38 [37574] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 39 [31405] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là:

Câu 40 [39706] - [Loga.vn]

Dao động của chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=3\cos \left( \frac{2\pi }{3}t-\frac{\pi }{2} \right)\] và \[{{x}_{2}}=3\sqrt{3}\cos \left( \frac{2\pi }{3}t \right)\](x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook